Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Βάσεις δεδομένων:Πληροφορική Σχεσιακές βάσεις δεδομένων:Πληροφορική 21 Γλώσσες προγραμματισμού:Πληροφορική 18 DBMS:Πληροφορικη 11 Οργάνωση αρχείων:Πληροφορική 11 Προγράμματα:Πληροφορική 4 Λειτουργικά συστήματα:Πληροφορική 3 περισσότερα ...
1
από Meloni Julie C.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
2
από Welling Luke, Thomson Laura
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
4
από Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
5
από Mannino Michael V.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
6
από Lambert Steve, Lambert (III) M. Dow, Preppernau Joan
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
7
από Stanek William R.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
8
από Silberschatz Abraham, Korth Henry F., Sudarshan S.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Περιεχόμενα

Βιβλίο
9
από Petkovic Dusan
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
10
από Αγγελή Χρυσάνθη
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
11
από Bluttman Ken
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
12
από Viescas John L.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
14
από Ambramson Ian, Abbey Michael S., Corey Michael
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
15
από Urman Scott
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
16
από Bagui Sikha, Earp Richard
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
17
από Abbey Michael S., Corey Michael, Abramson Ian
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
18
από Barker F.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
19
από Morrison J., Morrison M.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
20
από Ξένος Μ., Χριστοδουλάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο