1
από Στρούτσης Χαράλαμπος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
2
από Ευαγγέλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
3
από Στρούτσης Χαράλαμπος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο