1
από Στρούτσης Χαράλαμπος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
2
από Στρούτσης Χαράλαμπος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
3
από Στρούτσης Χαράλαμπος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
4
από Στρούτσης Χαράλαμπος Α., Τσαντίλα Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο