2
από Sloman John
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
από Doering D.S.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Πιερρής Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
από Deming W.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
8
από Αθανασίου Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
9
από Καραδέλογλου Π., ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
10
από Μέρκος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
11
από ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΕΡΜ
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
12
από Αναγνωστοπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
13
από Κάζης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
14
από Μπαλφούσιας Αθανάσιος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
15

Βιβλίο
16
από Κωστάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
17
από ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ Θ.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
18
από Λογοθέτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
20

Βιβλίο