1
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
2
3
από Παπαγρηγορίου Βλάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
6
από Παπαγρηγορίου Βλάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
8
από Μπαστέα Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
11
από Ρωμανός Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
12
από Μαρασλής Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
13
από Κάρκα Γαβριέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
16
από Παπαγεωργίου - Βενετάς Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
17
από Σκιαδάς Ελευθέριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
18
από Πρεβελάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
19
από Σαρηγιάννης Γεώργιος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο