1
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Οπλισμοί:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική...

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική-Πίνακες,στατιστικές,προδιαγραφές...

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Οπλισμοί:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική...

Φυλλάδιο