1
από Παφύλιας Θ., Βαζαίος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Ρακόπουλος Κ., Βαζαίος Ε., Γαβριήλ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Βαζαίος Ε., Ρακόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Βαζαίος Ε., Μακρυλλός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Βαζαίος Ε., Τσίλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Βαζαίος Ε., Βαρδαλάκου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου