3
από Ζερβός Α., Διακουλάκη Δανάη, Σαραφίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Ράδος Κ., Βουτσινάς Σ., Ζερβός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Βουτσινάς Σ., Ζερβός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Ζερβός Α., Απέργης Ν., Αθανασιάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου