1
από Παπακώστας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Παπακώστας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Παπακώστας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Παπακώστας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Παπακώστας Κ., Σωτηρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
8

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Σωτηρόπουλος Β., Παπακώστας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου