1
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
5

Εισήγηση συνεδρίου
6

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Παναγιωτόπουλος Μ., Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Παπαντώνης Δημήτριος, Αθανασιάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου