7
από Παφύλιας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Παφύλιας Θ., Βαζαίος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Gilliaert D., Tebaldi P.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Jones P., Mason J.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου