1
από Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
3

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Χατζηγιάννογλου Μ., Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
7

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Σαχσαμάνογλου Χ., Χατζηιωακείμ Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
9

Εισήγηση συνεδρίου