1
από Σπυρίδωνος Α., Αναγνωστάτος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Σπυρίδωνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Σπυρίδωνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Σπυρίδωνος Α., Νοβάκοβιτς Μ., Αναγνωστάτος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
7

Εισήγηση συνεδρίου
8

Εισήγηση συνεδρίου