2
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Τσιτομενέας Σ., Σταυρακάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Σφαιρίδης Α., Τσίγκας Ε., Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Μοσχάτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μαραντάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Παπασταθοπούλου Ε., Κορρές Χ., Κουμούτσος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Jones P., Mason J.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Κωνσταντίνου Θανάσης
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Γραφιαδέλλης Μαυριανός
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Ραουζαίος Γ., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου