1
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Λεξικό
2
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Λεξικό
3
από Montague Don
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Λεξικό
4
από Αγγελίδης Χ., Βαρδακαστάνης Δ., Καράς Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Λεξικό