3
από Βρούβα Αντιγόνη, Σαββίδου Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
4
5

Διπλωματική Εργασία
6
από Τσιώλη Παρασκευή
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία
7
από Βάϊλα Ι., Κωνσταντίνου Π., Μιχαήλ Δ., Μπεραχάς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διπλωματική Εργασία
8

Διπλωματική Εργασία