2
από Βλαμούλης Ορέστης, Καλαϊτζής Σάββας
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
3
από Βουλγαράκης Χρήστος, Κυριατσούλη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
4
από Αντωνιάδης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
5
από Πράττος Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
7
από Θαλερίτης Η., Κατέρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
8
9
από Παναγόπουλος Γεώργιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
11
από Κουνενάκη Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
12
από Παπαστάμος Α., Βουλτσίδης Π., Γούγας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία