1
από Τασοπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
4
από Φραγκίδη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
5
από Σαββίδης Σ., Σταμίδης Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία