2
από Τασοπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
5
από Φραγκίδη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
6
από Σαββίδης Σ., Σταμίδης Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία