2
από Βαλαβάνης Γ., Γάμβρος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
3
από Βρέλλης Π., Σαλπασαράνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
4
από Ζαρμακούπης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
5
από Μώλου Ι., Μαγκαφώσης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
6

Διπλωματική Εργασία