1
από Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή