1
από Τοκατλίδης Αριστοτέλης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Αναγνωστόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
5
από Καραβεζύρογλου Μαρία Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή