1
από Ρουσόπουλος Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Ανδριόλας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Λυκούργος Νικόλας
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή