1
από Κουσιδώνης Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Διδακτορική Διατριβή
2
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διδακτορική Διατριβή
3
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διδακτορική Διατριβή
5
από Αποστολίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Διδακτορική Διατριβή