1
από Τσιπιανίτης Αντώνιος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Σιμόπουλος Αχ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Contag Hellmut
Στοιχεία έκδοσης: 1909
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή