1
από Παπαδόπουλος Γεώργιος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Αγγελίδης Σωκράτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή