1
από Τσιπιανίτης Αντώνιος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Τσιπιανίτης Αντώνιος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Τοκατλίδης Αριστοτέλης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
4
από Αναγνωστόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
5
από Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
6
από Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
8
από Καραβεζύρογλου Μαρία Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
9
από Λάζαρης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
10
από Πενέλης Γεώργιος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή