1
από ΛΥΓΚΙΑΖΗΣ ΚΩΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Ρουσόπουλος Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Μιχάλτσος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή