1
Χημικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Θ. Σκουλικίδη
Αρθρο για τον Θ. Σκουλικίδη

Μηχανικός
2
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
3
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
4
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
5
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
6
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
7
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
8
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
9
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός