1
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Το δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας

Μηχανικός
2
Χημικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Θ. Σκουλικίδη
Αρθρο για τον Θ. Σκουλικίδη

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
4
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
7
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μηχανικός
8
Μηχανικός

Μηχανικός
9
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
11

Μηχανικός
12
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
14

Μηχανικός
16

Μηχανικός
17

Μηχανικός
18
Μηχανικός

Μηχανικός
19

Μηχανικός
20

Μηχανικός