1
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
2
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
4
Μηχανικός

Μηχανικός
5

Μηχανικός
6
Μηχανολόγος

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά

Μηχανικός
8
Μηχανολόγος

Μηχανικός
9
Μηχανολόγος

Μηχανικός
10
Μηχανολόγος

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
12
Μηχανολόγος

Μηχανικός