1
Πολιτικός Μηχανικός
Η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Λιάσκα

Μηχανικός
2
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Το δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας

Μηχανικός
3
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Αρθρο του Νικου Βατόπουλου στην Καθημερινή

Μηχανικός
4
Χημικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Θ. Σκουλικίδη
Αρθρο για τον Θ. Σκουλικίδη

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
6
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
7
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικός
8
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
9
Μηχανικός Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός
10
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
12
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
13
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
14
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
15
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
16
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
17
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
18
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
19
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
20
Τοπογράφος-Μηχανικός

Μηχανικός