Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Σκυρόδεμα:Δομική μηχανική 2 Γεφυροποιία 1 Συνεχείς γέφυρες:Γεφυροποιία 1
1
από Castrodale Reid, W., White Christopher, D.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Miller Richard, A., Castrodale Reid, W., Mirmiran Amir, Hastak Makarand
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί