1
από Χειρδάρης Σπυρίδων Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
2
από Αποστολόπουλος Αγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
3
από Κατσιμπόκης Γ.Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
4
από Μωραϊτίνης Τ.Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
5
από ΜΕΤΑΞΑΣ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
6
από Μαρσέλλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή