1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...
Τα περιεχόμενα της έκθεσης

Έκθεση
2
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ - Τμ. Διεθνών Σχέσεων...
Τα πρακτικά και το πρόγραμμα της εκδήλωσης
Ο κατάλογος της εκδήλωσης

Έκθεση