2
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Σεμινάριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Τεχνικά Χρονικά Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου (Μέρος Α)
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου (Μέρος Β)
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου (Μέρος Γ)

Σεμινάριο