1
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Συμπόσιο