1
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Συμπόσιο