1
από Γκουντήρας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διατριβή
2
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διατριβή