1
από Μεργιαλής Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση ημερίδας
3
από Σακκάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας