1
Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Σχολείο Εργοδηγών - Γεωμετρών Καθηγητής 1919...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Τεχνικής Μηχανικής Επιμελητής 1924...

Μηχανικός