1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Οικοδομική Εταιρία "Τέκτων" Τεχνικές εταιρείες Αθήνα 1923-1924...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Οικοδομική Εταιρία "Τέκτων" Τεχνικές εταιρείες Αθήνα 1921-1923...

Μηχανικός