1
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
9
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
14
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
15
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
16
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
17
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
18
Πολιτικός Μηχανικός
Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά

Μηχανικός
19
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
20
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός