1
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
2
3
από Ρωμανός Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
9
από Βατόπουλος Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Φυλλάδιο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
12
από Πρεβελάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
13
από Σαρηγιάννης Γεώργιος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Φυλλάδιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Φυλλάδιο
16
από Μαλούτας Θωμάς
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Συνέδριο
18
από Χολέβας Νίκος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Δημακοπούλου Χαρίκλεια
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Αντωναράκου Ελενα
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου