1
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εγκυκλοπαίδεια
3
από Bourgeois Jean-Louis
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο