1
από Μπουζιανά Κατερίνα, Νικήτα Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
2
από Πάτσης Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Εγκυκλοπαίδεια