1
από Μπουζιανά Κατερίνα, Νικήτα Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εγκυκλοπαίδεια
4
από Bourgeois Jean-Louis
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
5
από Πάτσης Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Εγκυκλοπαίδεια