1
από Merdjen Snjezana
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
7
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
8
από Todorov Nik.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1911

Βιβλίο