1
από Merdjen Snjezana
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
5
από Todorov Nik.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο