1
από Merdjen Snjezana
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
6
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
7
από Todorov Nik.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο