1
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Πτυχιακή Εργασία
2
από Μυλωνά Ελλη-Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
3
από Μπεζιργιαννίδης Αθανάσιος, Πάλλας Βάιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
4
από Μακρής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
5
από Σακελλαρίου Παν., Τεριακής Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
6
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο